DOTSOFT: Νέα Συνεργασία με τον Δήμο Παύλου Μελά

Στη DOTSOFT κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός εκτέλεσης υπηρεσιών με τίτλο «Ανάπτυξη και βελτίωση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητα υπηρεσιών ΤΠΕ στον Δήμο Παύλου Μελά, Τμήμα 6 – Σύστημα και Εφαρμογή (App) Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης». Στο πλαίσιο του έργου ο πολίτης θα ενημερώνεται με ιδιαίτερη ευκολία για τις τρέχουσες τιμές ατμοσφαιρικών παραμέτρων καθώς και για το ιστορικό τους αλλά και για τις τιμές που ενδεχομένως αναμένονται τις επόμενες ημέρες ενώ για τα άτομα ευπαθών ομάδων η εφαρμογή θα παρέχει εξατομικευμένες ειδοποιήσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα σε περίπτωση που παρατηρηθούν τρέχουσες τιμές ή τιμές πρόγνωσης που να αφορούν κάποια υπέρβαση ορίων. Με την υλοποίηση του έργου ο Δήμος Παύλου Μελά στοχεύει στη ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και στην παροχή καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών που θα συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και κατ’ επέκταση στην τοπική ανάπτυξη.  

DOTSOFT: Νέα Συνεργασία με τον Δήμο Αγρινίου

Στη DOTSOFT κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης του στόλου των οχημάτων του Δήμου Αγρινίου. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται η προμήθεια 120 συσκευών GPS, 600 αισθητήρων καταγραφής λειτουργιών οχήματος (ανάλογα με το είδος του οχήματος), σύστημα χαρτών, λογισμικό καταγραφής, παρακολούθησης και έκδοσης στατιστικών αναφορών, καθώς και λογισμικό διασύνδεσης με το ήδη υφιστάμενο λογισμικό που διαθέτει ο Δήμος για την Οικονομική Διαχείριση. Με την υλοποίηση του έργου ο Δήμος Αγρινίου στοχεύει στη μείωση δαπανών που σχετίζονται με πόρους όπως τα καύσιμα, τις υπερωρίες, τον ανεφοδιασμό, τις συντηρήσεις των οχημάτων, τα δρομολόγια των οχημάτων και τη βέλτιστη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού.

DOTSOFT: Ημερίδα για το έργο ppCITY

Virtual Workshop │30 Απριλίου 2020 12:30 Η εταιρεία DOTSOFT A.E. σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην ημερίδα για την παρουσίαση του υποσυστήματος DATA HUB που αφορά την προβολή χαρτογραφικών δεδομένων, περιβαλλοντικών αισθητήρων, δεδομένων υποδομής και κυκλοφοριακών δεδομένων. Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού” – “ppCITY” και υλοποιείται στην δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Α’ Κύκλος)»  Η Πλατφόρμα ppCITY είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο http://ppcity.io και είναι άμεσα προσβάσιμη. Η συγκεκριμένη ημερίδα – Workshop εστιάζεται στην Πλατφόρμα 1 που έχει την ονομασία DATA HUB.Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ομάδα υλοποίησης να έχουμε ερωτήσεις – σχόλια από το κοινό πριν την έναρξη της ημερίδας προκειμένου οι παρουσιάσεις των ομιλητών να καλύψουν όλα τα θέματα και ζητήματα που σας ενδιαφέρουν. Αναλυτικότερα, για την διαδικτυακή σας πρόσβαση στην ημερίδα, παρακαλούμε όπως προηγηθείτε στη σελίδα https://www.crowdcast.io/e/ppcity-datahub-platform1 και επιλέξτε “Save my Spot”, ακολουθώντας στη συνέχεια τις οδηγίες για την εγγραφή σας. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή σας και επιλέξετε τον παραπάνω σύνδεσμο, παρακαλούμε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας ακόμη και πριν την έναρξη της ημερίδας, ακολουθώντας την επιλογή “ASK A QUESTION” (δεξιά κάτω στην οθόνη σας). Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι στην επιλογή “SCHEDULE” (αριστερά επάνω στην οθόνη σας). Σημειώνουμε ότι μπορείτε να συμμετέχετε σε όλα τα Sessions. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά μας να συμμετέχετε στην ημερίδα.

DOTSOFT: Έργο στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαπόντιων Νήσων

Νέα συνεργασία της εταιρείας DOTSOFT ΑΕ με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» στην υλοποίηση του έργου IRC – HERMES που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Balkan Mediterranean 2014 – 2020 (TransnationalCooperation Programme Interreg Balkan- Mediterranean 2014‐2020), υπάγεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Περιβάλλον (Priority Axis 2: Environment) και στον Ειδικό Στόχο 2.2: Βιώσιμες χωρικές ενότητες (Specific Objective: 2.2 – Sustainable territories)., σύμφωνα με την από 07/04/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση. Ο βασικός στόχος της Πράξης IRC-HER.M.E.S. είναι να αξιολογηθούν τα ιστορικά κτίρια και κτίρια αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στις περιοχές των Εταίρων του έργου και να παραχθεί ένα καινοτόμο εργαλείο λήψης αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων για τις απαραίτητες παρεμβάσεις συντήρησης και προστασίας στα κτίρια αυτά, καθώς και για την προβολή τους. Το έργο αφορά στην υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων στην Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση του έργου IRC-HER.M.E.S. καθώς και στην υλοποίηση των επιπλέον δράσεων που αφορούν στην ανάδειξη και προστασία των ιστορικών κτιρίων του κέντρου της Κέρκυρας.

DOTSOFT: Ψηφιακές Δράσεις για την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση υλοποιεί ο Δήμος Παύλου Μελά

Ανταποκρινόμενος στα αιτήματα των Δημοτών για άμεση ενημέρωση και συνεχή πρόσβαση στα δεδομένα των μετρήσεων, ο Δήμος Παύλου Μελά υλοποιεί σε συνεργασία με την DOTSOFT A.E. ένα νέο καινοτόμο σύστημα για την αυτόματη καταγραφή σε πραγματικό χρόνο συγκεκριμένων περιβαλλοντικών παραμέτρων.  Τα στοιχεία των μετρήσεων θα αξιοποιούνται από τα Στελέχη του Δήμου για τη διάθεση πληροφοριών πρόγνωσης καθώς και για την ανοικτή πρόσβαση σε αυτά από το ευρύ κοινό μέσω mobile app. Η ενημέρωση μέσα από τις κινητές συσκευές θα αφορά στις τρέχουσες τιμές ατμοσφαιρικών παραμέτρων καθώς και στο ιστορικό τους αλλά και για τις τιμές που αναμένονται τις επόμενες ημέρες.  Ειδικά σε άτομα ευπαθών ομάδων, η εφαρμογή θα παρέχει εξατομικευμένες ειδοποιήσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα σε περίπτωση που παρατηρηθούν τρέχουσες τιμές ή τιμές πρόγνωσης που να αφορούν κάποια υπέρβαση ορίων.

DOTSOFT: Έργο στον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας

Νέα συνεργασία της εταιρείας DOTSOFT ΑΕ με τον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας για την υλοποίηση του έργου “Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη μελέτη των αναγκών των χρηστών, τη μελέτη του προσδιορισμού προδιαγραφών της πιλοτικής εφαρμογής & τη μελέτη αξιολόγησης αποτελεσμάτων πιλοτικής δοκιμής πλατφόρμας” στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Ερμηνείας και Διαδραστικής Ψηφιακής Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Κωδικός Πρόσκλησης 48/2017 με τίτλο «Επενδύσεις για τη διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για την Περιφέρεια Ηπείρου», σύμφωνα με την από 20/02/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση. Το έργο αφορά στην υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών και προμήθειας του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την οργάνωση και λειτουργία ενός Κέντρου Περιβαλλοντικής Ερμηνείας και Διαδραστικής Ψηφιακής Ενημέρωσης στα όρια ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας, στην πόλη της Πρέβεζας.