Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας

Διοικητικό Συμβούλιο

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2023, μετά από την σχετική διαδικασία εκλέχθηκαν τα παρακάτω μέλη, τα οποία συνεδρίασαν την ίδια ημέρα ώστε να συγκληθεί σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΚΕΕ, με την παρακάτω σύνθεση.

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι και τον Ιούνιο του 2025.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μάνος Μακρομάλλης

Μάνος Μακρομάλλης

Πρόεδρος

EXCELON
Γιώργος Μαρκατάτος

Γιώργος Μαρκατάτος

Αντιπρόεδρος

SOFTONE
Σωκράτης Αγγελακόπουλος

Σωκράτης Αγγελακόπουλος

Γενικός Γραμματέας

RUN4MORE
Χρήστος Πέτσας

Χρήστος Πέτσας

Μέλος

MODULUS
Ιωάννα Ιωαννίδου

Ιωάννα Ιωαννίδου

Μέλος

ALLWEB
Παναγιώτης Τσαντίλας

Παναγιώτης Τσαντίλας

Μέλος

PALOWISE
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Σπύρος Καράμπαμπας

Σπύρος Καράμπαμπας

Αναπληρωματικό Μέλος

SOLVE
Γιώργος Κουρής

Γιώργος Κουρής

Αναπληρωματικό Μέλος

VORTEX SOFTWARE