Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας

Ιστορικό

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ιστορία και εξέλιξη (πορεία) του ΣΕΚΕΕ

Από το 2010

Ο ΣΕΚΕΕ –Σύνδεσμος Εταιρειών Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος– ιδρύθηκε αρχικά σαν Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος το 2010, από 32 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας οι οποίες δημιουργούν εφαρμογές και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας κυρίως για συσκευές κινητών τηλεφώνων.

 

Σήμερα

Σήμερα, ο ΣΕΚΕΕ εκπροσωπεί έναν δυναμικό κλάδο με περισσότερες από 75 επιχειρήσεις που παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 4.000 εργαζομένους, μεταξύ των οποίων 1.000 επιστήμονες υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και διαθέτουν παρουσία σε 40 χώρες.

 

Οι δραστηριότητές τους εκτείνονται από την ανάπτυξη λύσεων με την χρήση νέων τεχνολογιών (AI, Big Data), που απευθύνονται επιχειρήσεις, την πολιτεία αλλά και σε τελικούς χρήστες, μέχρι την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών επικοινωνίας, περιεχομένου και εφαρμογών κάθε είδους και σκοπού

Αντίκτυπος

Ο κλάδος είναι ίσως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος στην Ελλάδα, με συνεχώς αυξανόμενη συνεισφορά στο εθνικό Α.Ε.Π. Έχει ισχυρή τεχνολογική βάση και βασίζεται στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, καθώς συνδυάζει αναδυόμενες και ποικίλες τεχνολογίες. Τα μέλη του ΣΕΚΕΕ έχουν τη δυνατότητα να παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στην ελληνική αγορά, να συμβάλλουν στην εξαγωγή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας έχοντας παράλληλα και κοινωνικό αντίκτυπο.
αναδυόμενες και ποικίλες τεχνολογίες. Τα μέλη του ΣΕΚΕΕ έχουν τη δυνατότητα να φέρουν το νέο κύμα καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας, έχοντας παράλληλα και κοινωνικό αντίκτυπο.

Awesome Image