Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας

Όραμα και Στόχοι

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΕ

Συνεργασία και Ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο

Από το 2010

Ο στόχος του ΣΕΚΕΕ είναι η τόνωση της καινοτομικής δραστηριότητας και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της ανάπτυξης της στενής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο.
Οι ενέργειες του ΣΕΚΕΕ αποσκοπούν στο να ενισχύσουν το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις-μέλη, με απώτερο σκοπό την επιχειρηματική τους ανάπτυξη και η εξάπλωση τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Awesome Image
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι του ΣΕΚΕΕ

Σε τακτά χρονικά διαστήματα ο ΣΕΚΕΕ διοργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια-εργαστήρια για θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη του και στα οποία συμμετέχουν ευρύτερα ενδιαφερόμενοι φορείς και εταιρείες.