Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Παράγουμε αξία και καινοτομία κάθε στιγμή

  • Είμαστε παραγωγοί λύσεων, όχι integrators
  • Ξεπερνάμε τα όρια του παραδοσιακού mobility

Σήμερα, ο ΣΕΚΕΕ εκπροσωπεί έναν δυναμικό κλάδο με περισσότερες από 75 επιχειρήσεις που παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 4.000 εργαζομένους, και διαθέτουν παρουσία σε 40 χώρες.

Οι δραστηριότητές τους εκτείνονται από την ανάπτυξη λύσεων με την χρήση νέων τεχνολογιών (AI, Big Data, blockchain) μέχρι την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών επικοινωνίας, περιεχομένου και εφαρμογών κάθε είδους και σκοπού.

ΜΕΛΗ

Γνωρίστε τα μέλη μας

Η Valmore Technologies είναι μια νέα και αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής λύσεων πληροφορικής στους τομείς της ασφάλειας τροφίμων, της υγείας και όχι μόνο.
Τα ιδρυτικά στελέχη της Valmore συγκεντρώνουν εμπειρία άνω των 20 ετών σε επιτυχή σχεδιασμό και ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων, υποστηριζόμενοι από πιστοποιημένες δεξιότητες διαχείρισης έργων και ανάπτυξης προϊόντων λογισμικού (MCP, PSM, CSPO). Με σαφή εστίαση στην προστιθέμενη αξία, το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας και να εδραιωθούμε ως trusted software engineering partners.

ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS A.E.

ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS A.E.

Μάθε περισσότερα

Η ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS Α.Ε. ιδρύθηκε το 2006 από τον Αλέξανδρο Τζωρτζακάκη. Είναι μία εταιρία με υψηλή εξειδίκευση στην εφαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων στους τομείς του Πολιτισμού και του Τουρισμού και σε δράσεις Καινοτομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στα 17 χρόνια λειτουργίας της η ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό όνομα στον τομέα των ΤΠΕ και έχει αναλάβει ένα σημαντικό αριθμό έργων στην ελληνική αγορά. Επιπλέον υλοποιεί σημαντικό αριθμό ερευνητικών έργων στους τομείς του Ψηφιακού Πολιτισμού και του Τουρισμού με τη χρήση τεχνολογιών AR, VR και τεχνητής νοημοσύνης. Διαθέτει 20 άτομα μόνιμο προσωπικό σε 4 γραφεία σε Ηράκλειο, Αθήνα, Μυτιλήνη, Θεσσαλονίκη.

Η Allweb είναι μια εταιρεία πληροφορικής που ειδικεύεται στην παροχή καινοτόμων λύσεων στον τομέα των εφαρμογών Big Data, της επιχειρηματικής ανάλυσης και της υλοποίησης του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Με ιδιαίτερη έμφαση στην απελευθέρωση του δυναμικού των δεδομένων, η Allweb προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο τεχνολογικών πλατφορμών και επαγγελματικών υπηρεσιών.
Η εταιρεία παρέχει μια σειρά εργαλείων διαχείρισης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων βάσεων δεδομένων υψηλής ταχύτητας και πληροφοριακών πινάκων, που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται και να αναλύουν αποτελεσματικά τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Προσφέρει επίσης συστήματα αναφοράς και προϋπολογισμού σε ταμπλέτες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των δεδομένων και των διαδικασιών οικονομικού σχεδιασμού.Στην Allweb, μια εξαιρετικά εξειδικευμένη και ποικιλόμορφη ομάδα επαγγελματιών εργάζεται ομαδικά για την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων. Η ομάδα αποτελείται από εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς, όπως η επιχειρηματική ανάλυση, η ανάλυση δεδομένων, η επιστήμη δεδομένων, η διαχείριση έργων, η ανάπτυξη λογισμικού και η ολοκλήρωση συστημάτων. Αυτή η διεπιστημονική προσέγγιση διασφαλίζει ότι οι πελάτες λαμβάνουν ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Ενδιαφέρεστε για τον ΣΕΚΕΕ;

Το έργο μας

Ως αποκλειστικός συνεργάτης του διεθνούς φορέα ΥΥΥ, ο ΣΕΚΕΕ είναι υπεύθυνος για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα των τεχνολογικών λύσεων σε επίπεδο εταιρειών στην Ελλάδα.