Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας

Palowise: κάτοχος δύο πατεντών και στην αναμονή έγκρισης για άλλες δύο