Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας

ΣΕΚΕΕ: 30 νέα μέλη και διεύρυνση των υπηρεσιών προς τα μέλη του