Ετήσια Γενική Συνέλευση 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΕΕ) Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, συγκαλείται η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του στις 28 Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 και σε περίπτωση μη απαρτίας, την 4η Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης ZOOM. Παρακαλούνται τα μέλη αυτά να διασυνδεθούν στις 28 Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, μέσω του συστήματος ΖΟΟΜ χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/j/81574294429?pwd=UU9CejFSVkFZUXZ2ZDBPWThrb0NtZz09 Θα σταλεί χωριστή ηλεκτρονική πρόσκληση σε κάθε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των ταμειακώς ενήμερων μελών. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι: Η διαδικασία εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνει μέσω συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και πιο συγκεκριμένα του συστήματος ΖΕΥΣ (https://zeus.grnet.gr). Σε ταμειακώς ενήμερο μέλος θα σταλεί ειδική χωριστή ειδοποίηση στη ψηφοφορία στο email του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Η Ψηφοφορία θα ανοίξει την 28η Μαρτίου 2023 στις 15:30 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 16:00 της ίδιας μέρας. Κάθε εκλέκτορας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μέχρι επτά (7) υποψήφιους. Εκλέγονται οι 6 πρώτοι. Για την ανάγκη τήρησης των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, η τηλεδιάσκεψη θα ηχογραφηθεί. Θα τηρηθούν αναλυτικά πρακτικά τα οποία θα υπογραφούν ηλεκτρονικά. Αναλυτικές οδηγίες για τη ηλεκτρονική υπογραφή των πρακτικών θα σας δοθούν χωριστά. Εάν αυτό δεν είναι επιθυμητό τότε ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως προς υπογραφή στα γραφεία της εταιρείας έως την Πέμπτη 13 Απριλίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική γενική συνέλευση μπορείτε να πάρετε από τον Πρόεδρο Γεώργιο Μαρκατάτο στο markatatos@sekee.gr και το Αντιπρόεδρο Μάνο Μακρομάλλη στο mmacromallis@sekee.gr Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταφέρει την ημερομηνία διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το απαιτήσουν εκ νέου. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσμο έως την έναρξη της συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 και παρ. 2 του καταστατικού αυτού. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 στις 14:30 στον ίδιο διαδικτυακό χώρο ZOOM, οπότε και θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του καταστατικού. Με ιδιαίτερη τιμή, Για τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΕΕ)         Γεώργιος Μαρκατάτος Πρόεδρος ΔΣ         Παναγιώτης Τσαντίλας Γενικός Γραμματέας ΔΣ

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΕΕ) ΤΗΣ 11ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ με διακριτικό τίτλο ΣΕΚΕΕ, συγκαλείται η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του, την 11η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00. Λόγω της υγειονομικής κατάστασης του COVID-19 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΚΕΕ αποφάσισε να πραγματοποιήσει διαδικτυακά μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης ZOOM την Γενική Συνέλευση. Παρακαλούνται τα μέλη να διασυνδεθούν στην συνεδρίαση μέσω του συστήματος ΖΟΟΜ χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, στον οποίο πρέπει να κάνουν register πρώτα: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZElfuuprj0uE9U5s1Af3Y-rgOz2_0NWfpwS Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι: Εισαγωγή Σύντομος Χαιρετισμός Κατερίνα Φραϊδάκη, Πρόεδρος GR.EC.A Μανώλης Ζερβάκης, Πρόεδρος Hetia Παντελής Λάμπρου, Μέλος ΔΣ AI Catalyst Ενημέρωση από ΔΣ ΣΕΚΕΕ Οικονομικός απολογισμός – έγκριση ισολογισμού χρήσης 2021  Έγκριση πεπραγμένων χρήσης 2021 και απαλλαγή μελών ΔΣ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής Έγκριση εισόδου και αποχώρησης μελών Λοιπά θέματα Για την ανάγκη τήρησης των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, η γενική συνέλευση θα καταγραφεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Θα τηρηθούν αναλυτικά πρακτικά τα οποία στην συνέχεια θα υπογραφούν. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσμο έως την έναρξη της συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 και παρ. 2 του καταστατικού αυτού. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση την 19η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη στις 14.00 μέσω του συστήματος ΖΟΟΜ χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZElfuuprj0uE9U5s1Af3Y-rgOz2_0NWfpwS Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών ήτοι μη ύπαρξης απαρτίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του καταστατικού, θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Περισσότερες πληροφορίες για την γενική συνέλευση μπορείτε να πάρετε από τον Πρόεδρο Γεώργιο Μαρκατάτο στην ηλεκτρονική διεύθυνση markatatos@sekee.gr, από τον Αντιπρόεδρο Μάνο Μακρομάλλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση mmacromallis@sekee.gr και το Γενικό Γραμματέα Παναγιώτη Τσαντίλα στην ηλεκτρονική διεύθυνση pt@paloservice.gr. Με ιδιαίτερη τιμή, Γεώργιος ΜαρκατάτοςΠρόεδρος Δ.Σ. Παναγιώτης ΤσαντίλαςΓενικός Γραμματέας Δ.Σ.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 26/11/2019

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΚΕΕ, σας προσκαλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 στις 12:00,στο INNOVATHENS στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Στην περίπτωση που δεν συγκροτηθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία στην ως άνω Γενική Συνέλευση, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 ώρα 18.00 στο Divani Caravel Hotel, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα, αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ, στο πλαίσιο του 21ου συνεδρίου Infocom Mobile 2019 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχουν ως ακολούθως: 1) Συζήτηση για μετεξέλιξη του ΣΕΚΕΕ  2) Σχέδιο δράσης 2020-2021 3) Αντικατάσταση μελών ΔΣ 4) Λοιπά θέματα.Παρακαλούμε να ενημερώσετε για το όνομα του νόμιμου εκπροσώπου, καθώς και για τον αριθμό των συμμετεχόντων από την εταιρεία σας, την Γραμματεία Διοίκησης του ΣΕΚΕΕ, Νάνσυ Κανελλοπούλου, Τηλ. 211 800 0910, info@hamac.gr.Για το ΔΣ του ΣΕΚΕΕ   Ο Πρόεδρος                                  Ο Γενικός Γραμματέας Παντελής Αγγελίδης                            Μάνος Μακρομάλλης

Εξελέγη το νέο ΔΣ του ΣΕΚΕΕ

Πραγματοποιήθηκε η 9η Τακτική Γενική Συνεδρίαση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) στις 6/6/2019, στο πλαίσιο του 9ου συνεδρίου Mobile Connected World, το οποίο τελούσε υπό την αιγίδα και υποστήριξη του συνδέσμου. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Μέλη του ΔΣ είναι πλέον οι: Παντελής Αγγελίδης, (Vidavo), ΠρόεδροςΆγγελος Αναγνώστου (Softone), ΑντιπρόεδροςΓιώργος Μαρκατάτος (Regate) επίσης, ΑντιπρόεδροςΜάνος Μακρομάλλης (Parkguru), Γενικός ΓραμματέαςΠάρης Κωνσταντίνου (Protonyx), ΤαμίαςΣπύρος Καράμπαμπας (Greek Technologies), ΜέλοςΓιώργος Κουρής (Data Consulting), ΜέλοςΚωνσταντίνος Χανιώτης, (Telenavis), Αν. ΜέλοςΕυστάθιος Βλάχος (iLink), Αν. Μέλος

Πραγματοποιήθηκε η 8η Γενική Συνέλευση του ΣΕΚΕΕ στις 11 Ιουλίου 2018

Συνήλθε στις 11 Ιουλίου 2018 η 8η Τακτική ΓΣ του ΣΕΚΕΕ στον κόμβο καινοτομίας INNOVATHENS, με θέμα τον απολογισμό δράσεων του 2017 και τον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην έναρξη της ΓΣ, βρισκόμαστε στην εποχή του Industry 4.0 όπου όσοι δημιουργούσαν εφαρμογές για τα “έξυπνα” κινητά τηλέφωνα, τώρα θα δημιουργούν εφαρμογές για έξυπνες πόλεις, έξυπνα εργοστάσια, πλοία και αυτοκίνητα. Αυτή η νέα πραγματικότητα αποτελεί πρόκληση και ευκαιρία. Στην Ελλάδα, αυτή τη νέα εποχή καλείται να εκφράσει ο ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και που εκφράστηκε με την υποδοχή 15 νέων μελών που εκπροσωπούν τη διεύρυνση του συνδέσμου και σε νέες περιοχές όπου οι τεχνολογίες mobile δίνουν λύσεις στην παραγωγική δραστηριότητα, όπως η Ναυτιλία, ο Τουρισμός, οι μεταφορές κλπ. Ο Σύνδεσμος καλωσορίζει τα νέα μέλη CLOUDFIN, DANAOS MANAGEMENT CONSULTANTS, DATA CONSULTING, DATAVERSE, DIRECT SOLUTIONS, HELLAS DIGITAL, METIS CYBERSPACE, OPENICHNOS, PALO SERVICES, PARKGURU, PROJECT ONE, PROPULSION ANALYTICS, SMARTUP WEB, TELESTO, VERLABS και καλεί όλα τα μέλη του να συνεισφέρουν ενεργά στην ολοκλήρωση των δράσεων της επόμενης περιόδου, συμβάλλοντας με τη συμμετοχή τους στις επιτροπές του. Το όραμα του ΣΕΚΕΕ είναι να ενώσει τις δυνάμεις των πρωτοπόρων και καινοτόμων ελληνικών εταιρειών που αξιοποιούν τις διευρυμένες πλέον τεχνολογίες mobile Internet, cloud based services, IoT κ.α., για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο την εξωστρεφή ανάπτυξη του κλάδου που θα επιφέρει οικονομική άνθηση για τη χώρα και διάχυση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας σε όλους τους παραγωγικούς τομείς. Στην κατεύθυνση αυτή το ΔΣ ανέπτυξε μια σειρά δράσεων το 2017-2018 οι οποίες διεύρυναν την παρουσία του συνδέσμου και των μελών του στην ελληνική και διεθνή αγορά και ενίσχυσαν το κύρος και τον ρόλο του. Αυτή η δημιουργική ανάπτυξη θα ενταθεί με βάση τις Στρατηγικές κατευθύνσεις: Ανάπτυξη του Οικοσυστήματος της Καινοτομίας – Παρέμβαση στους στρατηγικούς κλάδους (Ναυτιλία, Τουρισμός, Αγροτική παραγωγή κ.α.) Εξωστρέφεια – Συνέργειες Σύνδεση με την Ερευνητική – Ακαδημαϊκή κοινότητα Παρεμβάσεις στην κοινωνία και στην πολιτεία για την ανάπτυξη της καινοτομίας και εξωστρέφειας Στη γενική συνέλευση ανακοινώθηκε και η ανασύνθεση του ΔΣ που αποτυπώνει την ομαδική λειτουργία του συνδέσμου. Νέος Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ θα είναι ο κ. Παντελής Αγγελίδης, ιδρυτής της Vidavo και Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, αντικαθιστώντας τον κ. Κωνσταντίνο Χανιώτη, ο οποίος θα συνεχίσει τη θητεία του από τη θέση του Αντιπροέδρου, μαζί με τον κ. Γιώργο Μαρκατάτο, τη θέση του Γενικού Γραμματέα θα έχει ο κ. Πάρης Κωνσταντίνου, ο κ. Σπύρος Καράμπαμπας παραμένει Ταμίας και οι κ. Άγγελος Αναγνώστου και κ. Δημήτρης Κολοκοτρώνης εισέρχονται στο ΔΣ, αντικαθιστώντας τους κ. Γ. Καραντώνη και κ. Δ. Τσίγκο οι οποίοι λόγων των νέων επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στον σύνδεσμο με διαφορετικό ρόλο. Κλείνοντας τις διεργασίες της ΓΣ ο Γεν. Διευθυντής του Συνδέσμου, κ. Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης, τόνισε ότι κατά γενική ομολογία ο ΣΕΚΕΕ έχει διευρύνει το πεδίο των δράσεών του εντός και εκτός Ελλάδας και μπαίνει με εξαιρετική δυναμική σε νέα φάση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο ΣΕΚΕΕ v2.0.

Πραγματοποιήθηκε η 4η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΚΕΕ, την Πέμπτη 29 Μαϊου 2014

Με σημαντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στο διεθνές τοπίο και περισσότερα από 80 μέλη συνεχίζει την πορεία του ο ΣΕΚΕΕ, ο σύνδεσμος των επιχειρήσεων που δημιουργούν εφαρμογές και υπηρεσίες στις κινητές συσκευές. Τα μέλη του συνδέσμου, συναντήθηκαν στην 4η Τακτική απολογιστική Γενική Συνέλευση του ΣΕΚΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 στον κόμβο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας InnovAthens. Ο Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, Κωστής Παπαδημητρακόπουλος, αναφέρθηκε στη μέχρι τώρα πορεία και προοπτικές του συνδέσμου, ο Αντιπρόεδρος Μάρκος Βερέμης, στη διεθνή επιχειρηματικότητα του κλάδου, ο Αντιπρόεδρος Χάρης Καρώνης, στα προβλήματα και στις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τις νέες επιχειρήσεις του κλάδου, ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Καραντώνης, στις πρωτοβουλίες για την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων από τις εταιρείες μέλη, ο Ταμίας Βαγγέλης Αντωνιάδης, έκανε τον οικονομικό απολογισμό του 2013 και ο επικεφαλής της Επιτροπής Νέων Μελών Στράτης Απέργης, παρουσίασε τα νέα μέλη του ΣΕΚΕΕ. Από τα μέλη του ΔΣ και τον Γενικό Διευθυντή Γιάννη Κ. Γιανναράκη, έγινε ιδιαίτερη αναφορά σε 4 σημαντικά σημεία της επιτυχημένης πορείας του ΣΕΚΕΕ: Στη συμμετοχή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Mobile World Congress 2014 στη Βαρκελώνη με εθνικό περίπτερο, μέσα από την οποία προέκυψαν ξανά συνέργειες και επιτυχημένη και διακριτή παρουσία στο διεθνή χώρο. Στην ανάπτυξη των δράσεων του Hellenic Mobile Cluster, του συνεργατικού σχηματισμού των επιχειρήσεων, ερευνητικών και άλλων φορέων του κλάδου. Στις κοινές δράσεις υπό τον τίτλο Σynergies, που πραγματοποιούνται από κοινού με άλλες ενώσεις καινοτομικών επιχειρήσεων, όπως η παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές, με σημαντικότερη τη συμμετοχή στον κόμβο καινοτομίας και εξωστρέφειας InnovAthens. Στη διοργάνωση workshops και ενημερωτικών συναντήσεων με θέματα που απασχολούν τα μέλη και στα οποία συμμετέχει το ευρύτερο οικοσύστημα της καινοτομίας. Προσαρμόζοντας τις δραστηριότητες των μελών του στη διεθνή αγορά, ο ΣΕΚΕΕ αποφάσισε να δημιουργήσει θεματικές επιτροπές ανά περιοχή δραστηριοτήτων των μελών του (υγεία, ηλεκτρονικές συναλλαγές, μεταφορές κλπ) που θα στελεχωθούν από εξειδικευμένα στελέχη από τις εταιρείες-μέλη και στις οποίες καλούνται να συμμετέχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς του ευρύτερου οικοσυστήματος. Στη Γενική Συνέλευση επικυρώθηκε η ένταξη 8 νέων μελών στον σύνδεσμο. Οι εκπρόσωποί τους παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους. Τα νέα μέλη του 2014 είναι οι εταιρείες: Softone και Upcom (τακτικά μέλη) Accusonus, Econais, Jupitee, Pinnatta, Sboing και Softweb (συνδεδεμένοι φορείς) Τη ΓΣ του ΣΕΚΕΕ χαιρέτησε ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ Κωνσταντίνος Λουρόπουλος, ο οποίος ανέδειξε το νέο τοπίο των επικοινωνιών και τη σημασία τους για την ανάπτυξη της οικονομίας ενώ παράλληλα συνεχάρη το ΣΕΚΕΕ για τις πρωτοβουλίες του, ιδιαίτερα για την ελληνική συμμετοχή  στο Mobile World Congress 2014 στη Βαρκελώνη, που έτυχε της υποστήριξης της ελληνικής πολιτείας και της ΕΕΤΤ. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκε η συμμετοχή στο MWC2014 και έγινε ανταλλαγή εμπειρίας από τους συμμετέχοντες  και ακολούθησε παρουσίαση της στρατηγικής & των πολιτικών για την καινοτομία και τη νέα επιχειρηματικότητα από τον συντονιστή καινοτομίας του ΥπΑν Ιωάννη Παπαδόπουλο, καθώς και του τομεακού σχεδίου ΤΠΕ – ΕΣΠΑ 2014-2020 από τον συντονιστή Τομεακής Ομάδας Σχεδιασμού ΤΠΕ για το Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ & Ειδικό Σύμβουλο του ΥπΑν σε θέματα ΤΠΕ  Ιωάννη Δημητριάδη. Η εκδήλωση έκλεισε υπό τους ήχους της Jazz από το Jazz Festival που ξεκίνησε την ίδια μέρα στο χώρο της “Τεχνόπολις”. Έγραψαν γι’αυτό: emea.gr ictplus.gr businessnews.gr euro2day.gr techpress.gr mywaypress.gr biztech.gr palo.gr advertising.gr pcnea.blogspot.gr blog.gr marketingweek.gr

Πραγματοποιήθηκε η 3η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΚΕΕ, την Πέμπτη 16 Μαϊου 2013

Με σημαντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, ανανέωση εντολής στη διοίκησή του και περισσότερα από 70 μέλη, ξεκινά τη δεύτερη διετία του ο ΣΕΚΕΕ, ο σύνδεσμος των επιχειρήσεων που δημιουργούν εφαρμογές και υπηρεσίες στις κινητές συσκευές Τα ιδρυτικά και νέα μέλη του ΣΕΚΕΕ, συναντήθηκαν στην 3η Τακτική εκλογικό-απολογιστική Γενική Συνέλευση του ΣΕΚΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Μαΐου 2013 στο Radisson Blu Park Hotel, Athens. Το απερχόμενο ΔΣ αναφέρθηκε στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του συνδέσμου που επικεντρώθηκαν σε τέσσερις βασικούς άξονες: τη διεύρυνση της παρουσίας και των δραστηριοτήτων των μελών στη διεθνή αγορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μελών σε επιχειρηματικά κεφάλαια τη συνεργατική δικτύωση μεταξύ των μελών αλλά και άλλων φορέων του ευρύτερου οικοσυστήματος της καινοτομίας τις παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης Από τα μέλη του απερχόμενου ΔΣ και τον Γενικό διευθυντή Γιάννη Κ. Γιανναράκη, έγινε ιδιαίτερη αναφορά σε 4 σημαντικά σημεία της επιτυχημένης πορείας του ΣΕΚΕΕ: Στη συμμετοχή στο Mobile World Congress 2013 στη Βαρκελώνη με εθνικό περίπτερο, μέσα από την οποία προέκυψαν συνέργειες και επιτυχημένη και διακριτή παρουσία στο διεθνή χώρο. Στην ανάπτυξη του Hellenic Mobile Cluster, του συνεργατικού σχηματισμού των επιχειρήσεων, ερευνητικών και άλλων φορέων του κλάδου, τις δραστηριότητες του οποίου κλήθηκε να παρουσιάσει ο συντονιστής Άγγελος Μαγκλής. Στις κοινές δράσεις υπό τον τίτλο Σynergies, που πραγματοποιούνται από κοινού με άλλες ενώσεις καινοτομικών επιχειρήσεων, όπως η παρουσία στην έκθεση CES στις ΗΠΑ, η επιχειρηματική αποστολή στη Silicon Valley, τον Ιανουάριο 2012, η συμμετοχή στην έκθεση CEATEC JAPAN στο Τόκυο κ.α. Στη διοργάνωση workshops και ενημερωτικών συναντήσεων με θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη. Στη Γενική Συνέλευση επικυρώθηκε η ένταξη 9 νέων μελών στον σύνδεσμο, ενώ άλλα 32 είχαν ενταχθεί στην προηγούμενη Συνέλευση. Οι εκπρόσωποί τους παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους. Τα νέα μέλη του 2013 είναι οι εταιρείες: Bytemobile, Entersoft, Globo Μobile (τακτικά μέλη) ACR electronics, iKiosk, Irida labs, nmc2, Retail link και Singular Logic (συνδεδεμένοι φορείς) Στη συνέχεια έγιναν με διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μέσω κινητών συσκευών, οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ που θα συνεχίσει την επιτυχημένη, βάσει της ομόφωνης παραδοχής των συμμετεχόντων μελών, πορεία του απερχόμενου.Μέσω της ψηφοφορίας δόθηκε ανανέωση εντολής στα μέλη του απερχόμενου ΔΣ που επανεξελέγησαν και συμπληρώθηκε με στελέχη που προέρχονται από τα νεότερα μέλη του συνδέσμου. Εξελέγησαν οι: Κωστής Παπαδημητρακόπουλος (Globo) Χάρης Καρώνης (Viva) Μάρκος Βερέμης (Upstream) Γιώργος Καραντώνης (Vci) Χρήστος Γεωργόπουλος (Inaccess) Βαγγέλης Αντωνιάδης (Cytech) Στράτης Απέργης (Newsphone) Κωνσταντίνος Χανιώτης (Telenavis) Γιώργος Πατσής (Obrela Securities) Δήμος Βατικιώτης (Atcom) Νίκος Κοσκινάς (Locotel)

Πραγματοποιήθηκε η 2η Γενική Συνέλευση του ΣΕΚΕΕ την Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 στο αμφιθέατρο του συνεδριακού κέντρου της ΕΕΔΕ

Ανακοινώθηκαν οι δράσεις του ΣΕΚΕΕ για εξωστρέφεια και ανάπτυξη Μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Συνδέσμου, διπλασιάστηκε ο αριθμός των μελών του, από 32 σε 64, αναπτύσσοντας συνεργατικές πρωτοβουλίες που εξυπηρετούν τρεις βασικούς στόχους: Διεύρυνση παρουσίας – δραστηριοτήτων των μελών στη διεθνή αγορά Διευκόλυνση της πρόσβασης σε επιχειρηματικά κεφάλαια Συνεργατική δικτύωση μεταξύ τους Στο πλαίσιο της Γ.Σ., έγινε η ανάδειξη τριών αναπληρωματικών μελών για την περαιτέρω στελέχωση του ΔΣ, με διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Εξελέγησαν οι κ.κ.: Βατικιώτης Δήμος (ATCOM), Κοσκινάς Νίκος (LOCOTEL) και Σταθακόπουλος Γιάννης (AUDIOTEX). Μετά το πέρας της τυπικής διαδικασίας της Γ.Σ., ακολούθησε ανοιχτή παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου, με συντονιστή τον Γενικό Διευθυντή, κ. Γιάννη Κ. Γιανναράκη και προσκεκλημένους φορείς που μετέχουν στο ευρύτερο «οικοσύστημα» του ΣΕΚΕΕ, καθώς και εκπροσώπους Τύπου. Οι συμμετέχοντες προέρχονται από τον κλάδο της βιομηχανίας κινητής τηλεφωνίας, των επενδυτικών κεφαλαίων (funds) και των εταιρειών συμβούλων, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά σε διάλογο για τη διαμόρφωση των επόμενων βημάτων του Συνδέσμου. Χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Γιώργος Στεφανόπουλος, Γενικός Διευθυντής της ΕΕΚΤ. Ο Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, κ. Κωστής Παπαδημητρακόπουλος, παρουσιάζοντας τις δράσεις του Συνδέσμου, τον χαρακτήρισε «γεννήτρια» ενός cluster, καθώς ο βασικός του άξονας συνίσταται στη διεπαφή των εταιρειών και στην εκκόλαψη νέων συνεργασιών που εισηγείται ο Σύνδεσμος. Ο κ. Χρήστος Γεωργόπουλος, Μέλος του Δ.Σ., αναφέρθηκε στον εξωστρεφή προσανατολισμό του Συνδέσμου, που σηματοδοτήθηκε με workshops, στην επιχειρηματική αποστολή και τη δημιουργία γραφείων εταιρειών-μελών στη Silicon Valley, καθώς και στο σχεδιασμό της ευρύτερης παρουσίας τους σε άλλες ενδιαφέρουσες αγορές του εξωτερικού μέσω επιχειρηματικών αποστολών και συντονισμένης παρουσίας σε επιλεγμένες εκθέσεις. Ο κ. Χάρης Καρώνης, Μέλος του ΔΣ, παρουσίασε τις παρεμβάσεις του Συνδέσμου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και άλλες θεσμικές ενέργειες. Οι κ.κ. Γ. Καραντώνης και Δ. Χρηστάκος αναφέρθηκαν στις παρεμβάσεις του ΣΕΚΕΕ για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των μελών του από αναπτυξιακά κονδύλια, από τον τραπεζικό χώρο και από τα επιχειρηματικά κεφάλαια. Τέλος, ο κ. Α. Μαγκλής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ, παρουσίασε το Hellenic Mobile Cluster (HMC) το οποίο αναπτύσσεται σε συνεργασία με τον ΣΕΚΕΕ και στοχεύει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεων, που ήδη συμμετέχουν στον σύνδεσμο. Ο εν λόγω σχεδιασμός, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του οικοσυστήματος των επιχειρήσεων του ΣΕΚΕΕ. Τι έγραψε ο Τύπος: tovima.gr infocom.gr epixeirimatikotita-stin-ellada.blogspot.com e-magazino.gr pcnea.blogspot.com inews.gr palo.gr (oikonomika-nea) palo.gr (epixeirhmatika-nea) mynews.gr advertising.gr ictplus.gr techpress.gr neo2.gr troktiko-blog.blogspot.com 24wro.blogspot.com greekmoney.gr Σχετικά Αρχεία: weekly telecom nr.17 (2/5/12): Ο ΣΕΚΕΕ διπλασιάζει τα μέλη του Netweek (14/5/12): Επεκτείνονται οι δράσεις του ΣΕΚΕΕ Κέρδος (28/4/12): Διπλασιασμός μελών για τον ΣΕΚΕΕ Com Today & Business Today (30/4/12): Εξωστρέφεια και Ανάπτυξη Infocom (1/6/12): Ο ΣΕΚΕΕ συμπληρώνει 1 χρόνο και διπλασιάζει τα μέλη του

Πραγματοποιήθηκε η 1η Γενική Συνέλευση του ΣΕΚΕΕ, την Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 στο ξενοδοχείο Park

Η 1η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ) πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Απριλίου στο ξενοδοχείο Park, όπου το παρών έδωσαν τα μέλη του συνδέσμου, επιχειρηματίες του κλάδου, καθώς και θεσμικοί παράγοντες της αγοράς. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης, περιλάμβανε την πρώτη ψηφοφορία του Δ.Σ του Συνδέσμου για την ανάδειξη και συγκρότηση του νέου σώματος. Έπειτα, ακολούθησε η προσέλευση των θεσμικών παραγόντων όπου μετά από τον σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε ο κ. Κωστής Παπαδημητρακόπουλος, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της GLOBO και πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, τη σκυτάλη πήραν ο κ. Λεωνίδας Κανέλλος, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ο κ. Αντώνης Μαρκόπουλος, Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού και ο κ. Γιώργος Στεφανόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ). Στο σύντομο χαιρετισμό που απηύθυναν, όλοι «αγκάλιασαν» τη νέα αυτή προσπάθεια, τονίζοντας τη σημασία της για την ανάπτυξη μιας εξωστρεφούς αναπτυξιακής νοοτροπίας στο επιχειρηματικό πεδίο της χώρας, μέσα από ένα κλάδο που είναι συνυφασμένος με την καινοτομία και την τεχνολογική πρωτοπορία. Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΚΕΕ, κ. Κωστής Παπαδημητρακόπουλος,« ο Σύνδεσμος στοχεύει στην ίδρυση cluster για τον τομέα των Mobile Applications, που φιλοδοξεί να αποτελέσει το ισχυρότερο cluster υπηρεσιών έντασης γνώσης και τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ελλάδα». Επιπλέον, ο κ. Παπαδημητρακόπουλος τόνισε τη σημασία του εγχειρήματος αυτού για την ανάπτυξη μιας εξωστρεφούς αναπτυξιακής νοοτροπίας στο επιχειρηματικό πεδίο της χώρας, μέσα από ένα κλάδο που είναι συνυφασμένος με την καινοτομία και την τεχνολογική πρωτοπορία. Ανέφερε μάλιστα, ότι ο Σύνδεσμος αυτός ξεφεύγει από τα μέχρι τώρα δεδομένα άλλων Ελληνικών Συνδέσμων, καθώς το πεδίο δράσης του δεν περιορίζεται στην Ελληνική επικράτεια και δεν εξαρτάται μονομερώς από έργα και παρεμβάσεις του δημοσίου, αλλά στην τεχνολογική καινοτομία, που απευθύνεται στην παγκόσμια αγορά και που ήδη, πολλά από τα μέλη του έχουν καταφέρει να καταξιωθούν». Αναλυτικά, οι στόχοι του Συνδέσμου είναι: Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και η προώθηση συνεργασιών μεταξύ αυτών. H προώθηση συνεργασιών μεταξύ των μελών του και ομοειδών επιχειρήσεων / συνδέσμων στο εξωτερικό. H αναβάθμιση και προώθηση, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες, των επιχειρήσεων του κλάδου και η θετική συμβολή στην πορεία της χώρας προς την καινοτομία και εξωστρέφεια. H υποβολή εξειδικευμένων επιχειρηματικών σχεδίων και προτάσεων σε κυβερνητικές υπηρεσίες και φορείς, προκειμένου να επιτευχθεί η σταδιακή και ομαλή ανάπτυξη των μελών του. H οργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων, για την αναβάθμιση των διοικητικών και τεχνικών γνώσεων των μελών του. Η παρακολούθηση, έρευνα και μελέτη κάθε θέματος που αφορά τον κλάδο σε επίπεδο επιστημονικό, τεχνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό και η ενημέρωση των μελών του σχετικά. Η προαγωγή και προάσπιση των συμφερόντων των μελών του και η υποστήριξη και ο συντονισμός κάθε ενέργειας για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού. Η εκπροσώπηση του κλάδου σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και διεθνές, όπως και η παρουσία σε εκδηλώσεις εθνικές και διεθνείς (εκθέσεις, τύπος). Τα μέλη του ΣΕΚΕΕ είναι: 1 ΑΕΙΚΙΝΗΤΟ 2 ALLUVION- SMARTEC 3 ΑΜΑΖΕ SA 4 ANTCOR A.E. 5 ARXNET 6 ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA A.E. 7 EYELEAD SOFTWARE 8 FASMETRICS (FSM) 9 FLUID 10 GLOBO 11 INACCESS NETWORKS SA 12 INFOTRIP A.E. 13 M-SENSIS ΑΕ (INNOVA S.A.) 14 IST ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ 15 ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ]Ν.AEBE (MELLON TECHNOLOGY) 16 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 17 MOBILE MEDIA Α.Ε 18 NEWSPHONE HELLAS Α.Ε.Ε. 19 NIOBIUM LABS 20 POLITECH 21 PRISMA ELECTRONICS S.A. 22 SICOMM ΕΠΕ (ACE HELLAS S.A) 23 SPORTS.COMM ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ 24 UPSTREAM S.A. 25 VELTI Α.Ε 26 VCI A.E 27 VERIAH ΕΠΕ 28 VIDAVO A.E. 29 M-VISION ( VIRTUAL TRIP LTD ) 30 VIVA ONLINE SERVICES 31 VOICE WEB 32 WADJA MEDIA LTD Σχετικά Δημοσιεύματα Τύπου: source news.travelling.gr circulation date:  2/4/2011 news.travelling.gr