Α’ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (2/1-18/2/22)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ «Κλαδικές και Λειτουργικές εφαρμογές κινητών και ο τρόπος αξιοποίησης τους από τις επιχειρήσεις»


Επίσημη Ανακοίνωση