Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας

Συνεργασία μεταξύ DOTSOFT ΑΕ – GLOBISMART ΑΕ για την υλοποίηση έργου “έξυπνης” πόλης για τον Δήμο Καλαμαριάς