Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας

Η Revival Consulting Services ανέλαβε την ένταξη της ORLOFF RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)