Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας

IDC – Greece Enterprise Application S/W Market 2013-2017 and 2012 Vendor Shares Report