Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γιώργος Μαρκατάτος Πρόεδρος REGATE
Μάνος Μακρομάλλης Αντιπρόεδρος PARKGURU – EXCELON
Παναγιώτης Τσαντίλας Γενικός Γραμματέας PALO SERVICES
Δημήτρης Κολοκοτρώνης Μέλος FASMETRICS
Σπύρος Καράμπαμπας Μέλος SOLVE
Χρήστος Πέτσας Μέλος MODULUS
Γιώργος Κουρής Αναπληρωματικό Μέλος DATA CONSULTING