Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γιώργος Μαρκατάτος Πρόεδρος REGATE
Μάνος Μακρομάλλης Αντιπρόεδρος PARKGURU –EXCELON
Παναγιώτης Τσαντίλας Γενικός Γραμματέας PALO SERVICES
Δημήτρης Κολοκοτρώνης Μέλος FASMETRICS
Σπύρος Καράμπαμπας Μέλος SOLVE
Χρήστος Πέτσας Μέλος MODULUS
Γιώργος Κουρής Αναπληρωματικό Μέλος DATA CONSULTING