Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μάνος Μακρομάλλης Πρόεδρος PARKGURU – EXCELON
Γιώργος Μαρκατάτος Αντιπρόεδρος REGATE
Σωκράτης Αγγελακόπουλος Γενικός Γραμματέας RUN4MORE
Χρήστος Πέτσας Μέλος MODULUS
Ιωάννα Ιωαννίδου Μέλος ALLWEB
Παναγιώτης Τσαντίλας Μέλος PALO SERVICES
Σπύρος Καράμπαμπας Αναπληρωματικό Μέλος GREEK TECHNOLOGIES
Γιώργος Κουρής Αναπληρωματικό Μέλος DATA CONSULTING