Mobile mini MBA : Έναρξη 4ου κύκλου φοίτησης

Έπειτα από τρεις επιτυχημένους κύκλους και 75 αποφοίτους, ξεκινούν οι αιτήσεις για συμμετοχή στον 4ο κύκλο του προγράμματος “Innovation and Design Thinking in Mobile Application Services” – IDTiMA.

Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν – ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τη Samsung Electronics Hellas, τον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων – INNOVATHENS.

Αντικείμενο του προγράμματος

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι  να αναπτύξει τις δεξιότητες των συμμετεχόντων στη σχεδίαση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών κι επιχειρηματικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και προοπτικές που προσφέρονται στο χώρο του mobile. Το πρόγραμμα, που σχεδίασε και υποστηρίζει επιστημονικά το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρέχει ένα υψηλό θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στη διοίκηση και την καινοτομία, καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων οι οποίες μπορούν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα σε εφαρμόσιμο επιχειρηματικό πλάνο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο ανάπτυξης νέων ιδεών και τη δυνατότητα εφαρμογής και μοντελοποίησης τους. Το πρόγραμμα επιπλέον διαφοροποιείται μέσω της εμπλοκής των συμμετεχόντων σε εργαστήρια καινοτομίας και δημιουργικότητας και μέσω της ανάληψης ενός ομαδικού καινοτόμου έργου (project) που εκτείνεται σε όλη τη διάρκειά του.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τελειόφοιτους ή αποφοίτους Πανεπιστημίων, Τεχνικών και Πολυτεχνικών Σχολών, που είναι άνεργοι και θα ήθελαν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στο ψηφιακό επιχειρείν, δίνοντας έμφαση στο χώρο των κινητών εφαρμογών και υπηρεσιών. Τεχνικό υπόβαθρο και ικανότητες ανάπτυξης εφαρμογών θα ήταν επιθυμητό, αλλά όχι απαραίτητο στοιχείο για τους συμμετέχοντες.

Θεματικές ενότητες του προγράμματος

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει προχωρημένα μαθήματα στην ανάπτυξη και σχεδίαση καινοτόμων υπηρεσιών, συνδυασμένα με θέματα που άπτονται της σχεδίασης και αξιολόγησης επιχειρηματικών μοντέλων. Έμφαση δίνεται στην παρουσίαση καινοτόμων εφαρμογών και μελετών περίπτωσης από τον χώρο του mobile, σε ένα εύρος που εκτείνεται από mobile apps και υπηρεσίες σε έξυπνες συσκευές και εφαρμογές Internet-of-Things. Θέματα σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών, επιχειρηματικού σχεδιασμού και workshops δημιουργικότητας και καινοτομίας συνδυάζονται με μαθήματα ανάπτυξης, ικανοτήτων παρουσίασης και υποστήριξης μιας επιχειρηματικής ιδέας σε πιθανούς χρηματοδότες. Τέλος, οι συμμετέχοντες καλούνται να σχηματίσουν ομάδες εργασίας και να αναπτύξουν, να επιλύσουν και να παρουσιάσουν ένα καινοτόμο έργο σε επιτροπή ακαδημαϊκών και στελεχών από το χώρο του επιχειρείν. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τη γνώση, τα απαραίτητα εργαλεία και τις στρατηγικές που απαιτούνται προκειμένου:
• να μάθουν βασικές τεχνικές αξιολόγησης και σκοπιμότητας, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής καινοτόμων ιδεών, σχεδιασμός προϊόντος/ υπηρεσίας, ανάπτυξης επιχειρηματικού μοντέλου και παρουσίασης της ιδέας
• να αναλύσουν πώς να αναπτύξουν μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία/ κινητή εφαρμογή και αντίστοιχη επιχειρηματική ιδέα, μέσω της αποτελεσματικής οικοδόμησης των συστατικών στοιχείων και των πόρων
• να δομήσουν τις ιδέες τους σε ένα στιβαρό σύνολο και να τις υποστηρίζουν με ανάλογα, κατάλληλα επιχειρήματα, συνδυάζοντας έμφαση, κίνηση, δημιουργικότητα
• να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση του εαυτού τους ως επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων, των ρόλων και των βασικών ευθυνών
• να κατανοήσουν την έννοια της οικοδόμησης μιας ομάδας εργασίας, των αναγκαίων επιχειρησιακών διαδικασιών και άλλων κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζονται κατά την ανάπτυξη μίας νέας δραστηριότητα ή ίδρυση μιας νέας επιχείρησης.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα διαθέτει ένα προσεκτικά σχεδιασμένο μείγμα από διαλέξεις, ομαδικές εργασίες/ workshops, case studies και την «ενεργό» μάθηση (action learning). Οι συμμετέχοντες καλούνται να δουλέψουν στο πλαίσιο ομάδας, τόσο κατά τις ώρες συμμετοχής τους στο πρόγραμμα όσο και πέρα από αυτές, και να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της ομαδικής τους εργασίας στο πλαίσιο μιας διαγωνιστικής διαδικασίας με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Το υλικό των διαλέξεων και οι παρουσιάσεις θα είναι διαθέσιμο στους συμμετέχοντες μέσω διαδικτύου.

Επιστημονική Υποστήριξη και Διδακτικό προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος αποτελείται από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς του ΟΠΑ και πανεπιστημίων του εξωτερικού, ερευνητές, έμπειρα στελέχη της αγοράς και συμβούλους επιχειρήσεων. Η αναλογία των ωρών του προγράμματος μεταξύ ακαδημαϊκών και εξωτερικών εισηγητών/ παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών από την αγορά είναι περίπου 50%-50%. Η επιστημονική επιμέλεια του προγράμματος προσφέρεται από το εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου ELTRUN (www.eltrun.gr) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διάρκεια και διεξαγωγή προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 50 ώρες, η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική, και θα διεξάγεται μία με δύο φορές κατ’ έτος στο πλαίσιο του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται εντός 4 εβδομάδων στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων,Πειραιώς 100, Γκάζι, 11854 Αθήνα.


Η έναρξη της περιόδου έχει οριστεί για τις 30/6/2016.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα επιλεγούν μετά από διαδικασία αξιολόγησης, στο πλαίσιο του ΚΕΚ-ΟΠΑ,και θα υποστηριχθούν με τη χορήγηση υποτροφιών από τον κόμβο InnovAthens της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, με την οικονομική υποστήριξη της εταιρίας Samsung. Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα λάβουν πιστοποιητικό σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.