ΣΕΚΕΕ-HAMAC: Creating the ecosystem in the most extroverted industry of Greek economy

Αθήνα, 13 Μαΐου 2011 – Τους φιλόδοξους στόχους, αλλά και το όραμα των μελών του ανέλυσε χτες Πέμπτη 12 Μαΐου στην πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τους εκπροσώπους του ελληνικού Τύπου, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ).

 

Ειδικότερα, ο ΣΕΚΕΕ είναι μια νεοσύστατη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που αποτελείται από επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας καθώς και σε λύσεις mobile marketing, κ.α.

 

Η ίδρυση του Συνδέσμου έχει σκοπό να ενισχύσει το οικοσύστημα στο οποίο οι επιχειρήσεις-μέλη λειτουργούν, με απώτερο σκοπό την επιχειρηματική τους ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί σήμερα 32 επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς του κλάδου, παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 4.000 εργαζομένους, μεταξύ των οποίων 1.000 επιστήμονες υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, έχουν συνολικό κύκλο εργασιών 400 εκ. €, και έχουν εμπορική παρουσία σε 40 χώρες.

 

Ο κλάδος είναι ίσως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος στην Ελλάδα, με αυξανόμενη συνεισφορά στο εθνικό Α.Ε.Π. Έχει ισχυρή τεχνολογική βάση, και βασίζεται στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, καθώς συνδυάζει αναδυόμενες και ποικίλες τεχνολογίες. Τα μέλη του ΣΕΚΕΕ έχουν τη δυνατότητα να φέρουν το νέο κύμα καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της αγοράς, και της ανταγωνιστικότητας, έχοντας παράλληλα και κοινωνικό αντίκτυπο.

 

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΚΕΕ, κ. Κωστής Παπαδημητρακόπουλος,« ο Σύνδεσμος στοχεύει στην ίδρυση cluster για τον τομέα των Mobile Applications, που φιλοδοξεί να αποτελέσει το ισχυρότερο cluster υπηρεσιών έντασης γνώσης και τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ελλάδα». Ο κ. Παπαδημητρακόπουλος τόνισε τη σημασία του εγχειρήματος αυτού για την ανάπτυξη μιας εξωστρεφούς αναπτυξιακής νοοτροπίας στο επιχειρηματικό πεδίο της χώρας, μέσα από ένα κλάδο που είναι συνυφασμένος με την καινοτομία και την τεχνολογική πρωτοπορία. Ανέφερε μάλιστα, ότι ο Σύνδεσμος αυτός ξεφεύγει από τα μέχρι τώρα δεδομένα άλλων Ελληνικών Συνδέσμων, καθώς το πεδίο δράσης του δεν περιορίζεται στην Ελληνική επικράτεια και δεν εξαρτάται μονομερώς από έργα και παρεμβάσεις του δημοσίου, αλλά στην τεχνολογική καινοτομία, που απευθύνεται στην παγκόσμια αγορά και που ήδη, πολλά από τα μέλη του έχουν καταφέρει να καταξιωθούν».

Αναλυτικά, οι στόχοι του Συνδέσμου είναι:
  1. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και η προώθηση συνεργασιών μεταξύ αυτών.
  2. H προώθηση συνεργασιών μεταξύ των μελών του και ομοειδών επιχειρήσεων / συνδέσμων στο εξωτερικό.
  3. H αναβάθμιση και προώθηση, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες, των επιχειρήσεων του κλάδου και η θετική συμβολή στην πορεία της χώρας προς την καινοτομία και εξωστρέφεια.
  4. H υποβολή εξειδικευμένων επιχειρηματικών σχεδίων και προτάσεων σε κυβερνητικές υπηρεσίες και φορείς, προκειμένου να επιτευχθεί η σταδιακή και ομαλή ανάπτυξη των μελών του.
  5. H οργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων, για την αναβάθμιση των διοικητικών και τεχνικών γνώσεων των μελών του.
  6. Η παρακολούθηση, έρευνα και μελέτη κάθε θέματος που αφορά τον κλάδο σε επίπεδο επιστημονικό, τεχνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό και η ενημέρωση των μελών του σχετικά.
  7. Η προαγωγή και προάσπιση των συμφερόντων των μελών του και η υποστήριξη και ο συντονισμός κάθε ενέργειας για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.
  8. Η εκπροσώπηση του κλάδου σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και διεθνές, όπως και η παρουσία σε εκδηλώσεις εθνικές και διεθνείς (εκθέσεις, τύπος).

Τα μέλη του ΣΕΚΕΕ είναι:

1 ΑΕΙΚΙΝΗΤΟ
2 ALLUVION- SMARTEC
3 ΑΜΑΖΕ SA
4 ANTCOR A.E.
5 ARXNET
6 ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA A.E.
7 EYELEAD SOFTWARE
8 FASMETRICS (FSM)
9 FLUID
10 GLOBO
11 INACCESS NETWORKS SA
12 INFOTRIP A.E.
13 M-SENSIS ΑΕ (INNOVA S.A.)
14 IST ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ
15 ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ]Ν.AEBE (MELLON TECHNOLOGY)
16 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
17 MOBILE MEDIA Α.Ε
18 NEWSPHONE HELLAS Α.Ε.Ε.
19 NIOBIUM LABS
20 POLITECH
21 PRISMA ELECTRONICS S.A.
22 SICOMM ΕΠΕ (ACE HELLAS S.A)
23 SPORTS.COMM ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ
24 UPSTREAM S.A.
25 VELTI Α.Ε
26 VCI A.E
27 VERIAH ΕΠΕ
28 VIDAVO A.E.
29 M-VISION ( VIRTUAL TRIP LTD )
30 VIVA ONLINE SERVICES
31 VOICE WEB
32 WADJA MEDIA LTD