Επικοινωνία

Λ. Κηφισίας 166Α, 151 26 Μαρούσι
Επικοινωνία: Εθν. Αντιστάσεως 9-11, 152 32 Χαλάνδρι
Τ: +30 211 800 0910, Fx: +30 211 800 0920,
e-mail: info@hamac.gr