Επικοινωνία

Λ. Κηφισίας 166Α, 151 26 Μαρούσι
Επικοινωνία: Δημ. Γούναρη 2, 153 43 Αγ. Παρασκευή
Τ: +30 211 800 0910, Fx: +30 211 800 0920,
e-mail: info@sekee.gr