Γίνετε Μέλη

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα και στείλτε την ηλεκτρονικά (σκαναρισμένη) στο newmembers@hamac.gr
Επίσης, στο ίδιο email επισυνάψτε:

  • Λογότυπο αγγλικό και ελληνικό σε αρχεία υψηλής ανάλυσης (.pdf, .png, .eps)
  • Σύντομο προφίλ στα αγγλικά και στα ελληνικά
  • Contact details
  • E-mail επικοινωνίας
  • Social media tools (links)

Επιπλέον για το αρχείο του συνδέσμου θα χρειαστούμε:

  • Ισολογισμούς 3 τελευταίων ετών. (αν υπάρχουν)
  • Πλήρη φορολογικά στοιχεία της εταιρείας. (νομικό έγγραφο εκπροσώπησης)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: 211 8000 910 ή info@hamac.gr

Αίτηση Εγγραφής Νέων Μελών