Επικοινωνία

Φορολογική έδρα ΣΕΚΕΕ:
Λ. Κηφισίας 166Α
151 26 Μαρούσι

Δ/νση Επικοινωνίας ΣΕΚΕΕ:
Δημ. Γούναρη 2
153 43 Αγ. Παρασκευή

Τ: +30 211 8000910
e-mail: info@sekee.gr