BLOG

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24 – HOME PAGE

Ο ΣΕΚΕΕ στο πλαίσιο των στόχων για αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα υλοποιεί την Πράξη με τίτλο “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”. Δείτε εδώ την Προκήρυξη του Διαγωνισμού. Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

RDC INFORMATICS: επίσημος ISV Partner της Zoom

Η RDC Informatics ανακοινώνει την συνεργασία της με την εταιρεία Zoom Video Communications Inc., ως Zoom ISV Partner. Αναπτύσσοντας έντονη δράση στην αγορά πληροφοριακών συστημάτων ψηφιακής μάθησης η RDC Informatics επένδυσε στρατηγικά στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση της πλατφόρμας Zoom και την ενσωμάτωση των καινοτόμων χαρακτηριστικών της στις εφαρμογές λογισμικού που αναπτύσσει. Σας πρώτη υλοποίηση, ενσωματώθηκε το Zoom Web SDKστο υποσύστημα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης της πλατφόρμας MELO – Digital Learning Ecosystem που αναπτύσσει και διαθέτει η RDC Informatics στην παγκόσμια αγορά συστημάτων e-learning.  Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας με τη Zoom ο κ. Διονύσης Κουτσαντώνης διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης της RDC Informatics δήλωσε: «Η έναρξη συνεργασίας της RDC Informatics με τη Zoom ως Zoom ISV Partner, αποτελεί επισφράγισμα της δέσμευσής μας για την παροχή προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας και αξιοπιστίας. Η δυνατότητα ενθυλάκωσης των απεριόριστων δυνατοτήτων της πλατφόρμας Zoom στις εφαρμογές λογισμικού που αναπτύσσει η εταιρεία μας ανοίγει νέους ορίζοντες και νέες δυνατότητες για τους πελάτες και συνεργάτες μας». Στο πλαίσιο της πρώτης ολοκλήρωσης της πλατφόρμας MELO – Digital Learning Ecosystem με την πλατφόρμα Zoom, η RDCInformatics ενσωμάτωσε την ελληνική γλώσσα στο web περιβάλλον διεπαφής του Zoom το οποίο διατίθεται μέσα από την πλατφόρμα MELO.   Σχετικά με την RDC Informatics Η RDC Informatics αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οργανισμό παροχής λύσεων και προϊόντων Πληροφορικής που σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσφέρει λύσεις τεχνολογίας σε ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελματικών χώρων & οργανισμών. Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την Εκπαίδευση με έμφαση στα συστήματα ψηφιακής μάθησης για σύγχρονη & ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.rdc.gr

RDC Informatics: Η mobile εφαρμογή επικοινωνίας του πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ από την RDC Informatics

Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της mobileεφαρμογής CNCSC, για λογαριασμό της Συνομοσπονδίας Ενώσεων του πολιτικού (μη-στρατιωτικού) προσωπικού του NATO (Confederation of NATO Civilian Staff Committees). Το νέο app αποτελεί ένα μοναδικό ψηφιακό εργαλείο επικοινωνίας για τα μέλη του πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ σε ολόκληρο τον κόσμο, παρέχοντάς τους ένα γρήγορο και απλό τρόπο να παραμένουν ενημερωμένοι για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς τους. Με εξατομικευμένη πρόσβαση  και πλήθος ψηφιακών εργαλείων όπως οι έξυπνες ροές ενημέρωσης, το ημερολόγιο δραστηριοτήτων, οι προσωποποιημένες ειδοποιήσεις, η εφαρμογή παρέχει ένα ιδανικό περιβάλλον ενημέρωσης & συνεργασίας μεταξύ των μελών της Συνομοσπονδίας. Η νέα εφαρμογή διατίθεται ήδη σε Google Play & Apple Store, απολύτως δωρεάν και έρχεται να προστεθεί στο portfolioεπιτυχημένων mobile εφαρμογών της RDC Informatics. Η RDC Informatics αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οργανισμό παροχής λύσεων και προϊόντων Πληροφορικής που σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσφέρει λύσεις τεχνολογίας σε ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελματικών χώρων & οργανισμών. Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.rdc.gr.

ADAPTIT: Στην ένωση ALTUS-ADAPTIT το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια στην θάλασσα (EMSA)

Στην Ένωση των Ελληνικών εταιριών ALTUS – ADAPTIT  ανατέθηκε σημαντικό έργο ύψιστης ευθύνης και βαρύτητας για την Ευρώπη, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (European Maritime Safety Agency -EMSA). Το αντικείμενο του έργου είναι η Παροχή Υπηρεσιών μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs) για λογαριασμό των Λιμενικών Αρχών των κρατών-μελών της Ε.Ε. , με στόχο την μέτρηση της περιεκτικότητας σε θείο των εκπομπών ρύπων των πλοίων και την συμμόρφωση τους με την αντίστοιχη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι έρευνες δείχνουν ότι έως 50.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ετησίως στην Ε.Ε. εξαιτίας των ναυτιλιακών ρύπων. Το έργο αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η ένωση εταιριών ALTUS – ADAPTIT συμμετέχει στο έργο με χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs) και λύση που θα βασίζεται σε Cloud εφαρμογή και θα εκτελεί τις ακόλουθες κύριες ενέργειες: Συλλογή  δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (βίντεο, μετρήσεις εκπομπών) που θα λαμβάνονται από το σταθμό ελέγχου εδάφους των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs) Υπολογισμός της περιεκτικότητας σε θείο των αποβλήτων καυσίμου του υπό έλεγχοσκάφους Επεξεργασία, αποθήκευση και αποστολή των δεδομένων αυτών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας IT υποδομή, με σκοπό να προωθηθεί περαιτέρω από τον Οργανισμό στους τελικούς χρήστες.  Πέραν των τακτικών μετρήσεων,  σε κάθε έκτακτο συμβάν ρύπανσης σε θαλάσσια περιοχή του Ευρωπαϊκού χώρου, θα εκτελείται ad hoc η παραπάνω διαδικασία κατόπιν εντολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση του περιστατικού. «Σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία, όπου οι κοινωνίες και οι οικονομίες σε όλο τον κόσμο αναδιαμορφώνονται για να αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα της πανδημίας, η ADAPTIT επιμένει στην φιλοσοφία της εξωστρέφειας και επεκτείνει τις δραστηριότητές της, αναλαμβάνοντας ύψιστης ευθύνης και βαρύτητας έργα Ευρωπαϊκού επιπέδου που απαιτούν συνδυασμό λύσεων και βασίζονται σε νέες τεχνολογίες. Η εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον Όμιλό μας συνδέει άρρηκτα το προφίλ του Ομίλου μας με τις έννοιες της τεχνογνωσίας, της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας. Στην ADAPTIT εργαζόμαστε καθημερινά επικεντρωμένοι σε έναν κοινό στόχο: Να παράγουμε πρωτοποριακές custom-made λύσεις, να τις συνδυάζουμε και να παραδίδουμε ολοκληρωμένα έργα -«turn-key solutions», χωρίς να βασιζόμαστε στη συμβατική σοφία και τις τυπικές μεθοδολογίες. Αυτό αποτελεί το  ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Ο συνδυασμός τεχνολογικής αριστείας και βιομηχανικής τεχνογνωσίας μας βοηθά να κατανοήσουμε το παρελθόν, να βελτιώσουμε το παρόν και να προβλέψουμε το μέλλον.», δήλωσε ο κ. Βασίλης Καραβασίλης, Εμπορικός Διευθυντής του Ομίλου ADAPTIT. «Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου κυριαρχεί η αβεβαιότητα, οι προκλήσεις πολλαπλασιάζονται και απαιτούνται άμεσες, καινοτόμες και αξιόπιστες λύσεις, η ALTUS δηλώνει την παρουσία της με 10ετη τεχνογνωσία, εμπειρία και συνέπεια λόγων και έργων στον ιδιαίτερα σημαντικό και ανταγωνιστικό χώρο των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών. Με την παροχή καινοτόμων και αξιόπιστων ολοκληρωμένων προϊόντων όπως το ΣμηΕΑ ATLAS 4, πέραν των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, αναλαμβάνει τώρα σημαντικό έργο και στην ανερχόμενη αγορά μέτρησης εκπεμπόμενων ρύπων και ποιότητας αέρα, ενός τομέα που πέραν της υγείας των πολιτών, συμβάλλει και στα θέματα κλιματικής αλλαγής. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι μια σημαντική αναγνώριση των δυνατοτήτων μας και του ανταγωνιστικού μας πλεονεκτήματος να ενσωματώνουμε διαφορετικών απαιτήσεων φορτία στα ΣμηΕΑ μας για κάλυψη απαιτητικών και διαφορετικού τύπου επιχειρησιακών αναγκών» δήλωσε ο κ. Ζαχαρίας Σαρρής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ALTUS.

DOTSOFT: Συνεργασία με τον Δήμο Πρέβεζας για εφαρμογές έξυπνης πόλης

Στη DOTSOFT Α.Ε. ανέθεσε ο Δήμος Πρέβεζας την υλοποίηση του έργου «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας».  Με το έργο ο Δήμος Πρέβεζας στοχεύει στη δημιουργία και εγκατάσταση εξατομικευμένης Πλατφόρμας Λογισμικού Έξυπνης Πόλης σε υπολογιστικό νέφος, για τη λήψη, συλλογή, επεξεργασία και υπολογιστική ανάλυση των δεδομένων των πιλοτικών εφαρμογών και άλλων διαθέσιμων δεδομένων ανοικτών προτύπων με στόχο την ενημέρωση του πολίτη και των αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων. Στην υλοποίηση πιλοτικών δράσεων και εφαρμογών έξυπνης πόλης περιλαμβάνονται: Κέντρο διαχείρισης και παρακολούθησης της Αστικής Κινητικότητας και των βασικών δεικτών του ΣΒΑΚ, με συλλογή δεδομένων στο πεδίο, αυτόματη επεξεργασία και ανάλυση για τη λήψη αποφάσεων Σύστημα διαχείρισης του στόλου αποκομιδής απορριμμάτων με αυτόματη ζύγιση των ποσοτήτων αποκομιδής στο πεδίο Σύστημα απομακρυσμένης καταγραφής και διαχείρισης ενέργειας στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού Το Κέντρο Διαχείρισης και Παρακολούθησης της Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πρέβεζας συμβάλλει στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη θέτοντας στο κέντρο του σχεδιασμού και της διαχείρισης των μεταφορών τον μετακινούμενο, τόσο τον μόνιμο κάτοικο όσο και τον επισκέπτη, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί και τους ευρύτερους στόχους του υπό υλοποίηση ΣΒΑΚ. Το εξειδικευμένο λογισμικό διαθέτει τρία υποσυστήματα: 1) Υποσύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων βιώσιμης κινητικότητας και παρακολούθησης δεικτών ΣΒΑΚ, 2) Υποσύστημα συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και 3) Υποσύστημα ενημέρωσης και διάδρασης με τους πολίτες στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ. Το λογισμικό διαχείρισης κατανάλωσης ενέργειας ενσωματώνει μια ολιστική προσέγγιση για την διαχείριση των ενεργειακών δεδομένων και των επιπρόσθετων πληροφοριών που θα συλλέγονται.

DOTSOFT: Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την ανάδειξη του προσκυνηματικού τουρισμού

Στην ένωση εταιρειών COMITECH A.E. – DOTSOFT Α.Ε. ανέθεσε η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG – IPA CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020». Οι κύριες δράσεις του έργου είναι: Εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του προσκυνηματικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή. Τεκμηρίωση και ανάδειξη επιλεγμένων θρησκευτικών μνημείων. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ενός εξειδικευμένου τουριστικού προϊόντος σχετικά με Εναλλακτικές Προσκυνηματικές Διαδρομές. Ανάπτυξη πλατφόρμας Προσκυνηματικού Τουρισμού και εφαρμογών ψηφιακών διαδρομών (routes), παρέχοντας on line πολιτιστικό περιεχόμενο και σχεδίαση εναλλακτικών περιηγητικών διαδρομών (visit routes) ανάλογα με τις προτιμήσεις του επισκέπτη. Δημιουργία και λειτουργία εξειδικευμένων Κέντρων Πληροφόρησης για τον Προσκυνηματικό Τουρισμό σε Ιωάννινα, Αργυρόκαστρο και Κορυτσά. Ενίσχυση και ενδυνάμωση της τοπικής αγοράς με τη δημιουργία ενός Δικτύου Επιχειρήσεων γύρω από τον Προσκυνηματικό Τουρισμό. Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου περιλαμβάνει: Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης Υποσύστημα Δημιουργίας Προσκυνηματικών Διαδρομών (Route Planner) Υποσύστημα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων (GIS) Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (Android και iOS) Υποσύστημα Αποθετηρίου Πολιτιστικού Περιεχομένου

DOTSOFT: Συνεργασία με τον Δήμο Χανίων για την ανάδειξη για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου

Η DOTSOFT Α.Ε. ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου «Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου των Χανίων». Αντικείμενο του έργου είναι η πολυμεσική και πολυτροπική προβολή και ανάδειξη του Πολιτιστικού και Τουριστικού αποθέματος της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Χανίων με ένα σύνολο καινοτόμων και συνδυαστικών δράσεων για την ποιοτική και ποσοτική αύξηση του τουριστικού ρεύματος και την ανάκτηση του μέγιστου δυνατού πολλαπλασιαστικού οφέλους, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για την τοπική οικονομία. Βασίζεται σε μια διαδημοτική συνεργασία των επτά Δήμων της Π.Ε. Χανίων (Αποκορώνου, Γαύδου, Καντάνου – Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά, Σφακίων και Χανίων) δημιουργώντας συνέργειες και οικονομίες κλίμακας στην κατεύθυνση της αποδοτικότερης αξιοποίησης των πόρων του ΕΠ Κρήτης 2014 -2020. Παράλληλα θα λειτουργήσει στην κατεύθυνση υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης και προβολής της Π.Ε. Χανίων με αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ. Αυτό θα γίνει μέσω των επιμέρους υπηρεσιών: α) Συλλογή, τεκμηρίωση και δημιουργία πολυμεσικού υλικού (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο) σημείων ενδιαφέροντος των επτά (7) Δήμων της Π.Ε. Χανίων β) Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος, μιας ψηφιακής πλατφόρμας παρουσίασης του τουριστικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος των επτά (7) Δήμων της Π.Ε. Χανίων γ) ανάπτυξη μιας εφαρμογής κινητών συσκευών (App – Android, iOS), όπου οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο) που αξιοποιείται και δημιουργεί αφορμές για διάλογο κατά την διάρκεια της ξενάγησης. δ) Προμήθεια οθονών αφής και εγκατάσταση συσκευών που επικοινωνούν ασύρματα, μέσω Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης (BLE 4.0), αμφίδρομα με άλλες συσκευές (πχ Smartphone).

RDC INFORMATICS: Πρόσκληση συμμετοχής στο Open Call Event του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος LightMe

Στις 11 Φεβρουαρίου 2021, θα διεξαχθεί διαδικτυακά το Open Call Event του Ευρωπαϊκού προγράμματος LightMe, προσκαλώντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιομηχανίες να ενημερωθούν για το πως μπορούν να επωφεληθούν μέσα από τις καινοτόμες εφαρμογές και τεχνολογικές εξελίξεις στο τομέα των ελαφρών μεταλλικών κραμάτων και των παραγώγων τους, που παρέχει το οικοσύστημα του προγράμματος LightMe.  Κατά τη διεξαγωγή της διαδικτυακής εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά σχετικά με τους πυλώνες ανάπτυξης του έργου, τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του LightMe καθώς επίσης και τις διαδικασίες μέσα από της οποίες μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση συμμετοχής, στο πλαίσιο του Open Call του προγράμματος. Το Open Call, αποτελεί μια ανοικτή πρόσκληση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs), βιομηχανίες και ακαδημαϊκά ιδρύματα να αποκτήσουν πρόσβαση στους πόρους και τα τεχνολογικά επιτεύγματα του Προγράμματος LightMe, στον τομέα των ελαφρών μεταλλικών κραμάτων και των παραγώγων τους, με σκοπό την βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και των τελικών προϊόντων. Μάθετε όλες τις λεπτομέρειες για το Open Call στην ηλ. διεύθυνση https://lightme-ecosystem.eu/opencall.html.  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ώρες διεξαγωγής της διαδικτυακής συνάντησης LightME Open Call Event, το αναλυτικό πρόγραμμα των παρουσιάσεων και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να αντλήσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.eventbrite.co.uk/e/lightme-open-call-dissemination-event-tickets-136952724285  Περισσότερες Πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Lightme: https://lightme-ecosystem.eu/  Η RDC Informatics αποτελεί έναν από τους εταίρους του Ευρωπαϊκού Έργου LightMe με κύριο αντικείμενο την παροχή των ψηφιακών εργαλείων για τη διαχείριση & αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου. 

DOTSOFT: Συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων για την ανάπτυξη έξυπνων υποδομών περιβάλλοντος

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με τον Δήμο Πατρέων για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Δικτύου Έξυπνων Αισθητήρων για τη βελτίωση της ποιότητας του Αστικού Περιβάλλοντος ΒΑΑ Δήμου Πατρέων». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία κατανεμημένου δικτύου έξυπνων αισθητήρων που μπορεί να μετρήσει πολλές παραμέτρους για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος του Ιστορικού Κέντρου της Πόλης. Μέσω του δικτύου έξυπνων αισθητήρων επιδιώκεται: α) Εφαρμογή λύσεων έξυπνης πόλης για τη βελτίωση μικροκλίματος αστικών περιοχών και την προστασία του περιβάλλοντος. (β) Μέτρηση των περιβαλλοντικών δεδομένων του Ιστορικού Κέντρου του Δήμου Πατρέων, ώστε να εντοπισθούν οι περιοχές που χρήζουν προστασίας και να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις. (γ) Καταγραφή και έλεγχος περιβαλλοντικής ρύπανσης, ποιότητας του αέρα, ηχορύπανσης και φωτορύπανσης μέσω τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) και προσδιορισμός υφιστάμενων και προβλεπόμενων ποσοστών/ δεικτών. (δ) Έλεγχος και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον αστικό ιστό. (ε) Βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ μέσω πολυκαναλικής διάθεσης. (στ) Αύξηση της προσβασιμότητας σε ανοικτά δεδομένα. Στους Πολίτες θα παρέχεται – μέσω εφαρμογών παρουσίασης δεδομένων έξυπνων υποδομών – η δυνατότητα προβολής χρήσιμων πληροφοριών συλλεγόμενων μέσω του δικτύου έξυπνων αισθητήρων που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία και το οποίο βασίζεται σε τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Οι Πολίτες θα παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων σχετικά με την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος (π.χ. ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, επίπεδα θορύβου, μόλυνση της ατμόσφαιρας, κλπ.). Πλέον των παρεμβάσεων που απαιτούν προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου αισθητήρων και γενικότερα του απαραίτητου εξοπλισμού, προβλέπεται η ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης (portal) καθώς και εφαρμογής για φορητές συσκευές (mobile app) ως εργαλεία παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης προς τους πολίτες. Επιπλέον πρόκειται να αναπτυχθεί μια πλατφόρμα διαχείρισης (administrator’s platform) για τους υπευθύνους διαχειριστές του Φορέα, η οποία και θα δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης του δικτύου αισθητήρων. Τέλος, το έργο απαιτεί τις απαραίτητες συμπληρωματικές υπηρεσίες: α) υπηρεσίες μελέτης εφαρμογής/καθορισμού προδιαγραφών έργου β) υπηρεσίες εκπαίδευσης προς τους διαχειριστές του συστήματος και γ) σύνταξης τευχών διαχείρισης και χρήσης λογισμικών και περιβαλλόντων διεπαφής. Συγκεκριμένα, το έργο θα περιλαμβάνει τα πιο κάτω επιμέρους υποσυστήματα: Υποσύστημα 1: Δίκτυο αισθητήρων για την συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε συγκεκριμένα σημεία στο κέντρο της πόλης. Το δίκτυο αισθητήρων θα αποτελέσει τη βασική υποδομή μέσω της οποίας θα συλλέγονται δεδομένα για περιβαλλοντικές συνθήκες και την αποτύπωση των δεδομένων εντός του αστικού ιστού του Δήμου Πατρέων. Το υποσύστημα, μέσω των κατάλληλων λογισμικών θα πρέπει να επιτρέπει τον έλεγχο λειτουργίας καθώς και ενημέρωση για τυχόν βλάβες του δικτύου αισθητήρων. Υποσύστημα 2: Εφαρμογές για τους πολίτες. Στα πλαίσια υλοποίησης του συγκεκριμένου υποσυστήματος θα αναπτυχθούν οι εξής εφαρμογές που θα προσφέρουν υπηρεσίες πληροφόρησης προς τους πολίτες: Διαδικτυακή Πύλη (web portal), μέσα από την οποία θα πραγματοποιείται παρακολούθηση των περιβαλλοντικών δεδομένων και συνθηκών, παροχή πληροφόρησης για συνάθροιση κοινού καθώς και υπηρεσία ενημέρωσης για έκτακτες περιβαλλοντικές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο. Εφαρμογή για φορητές συσκευές (κατ’ ελάχιστο για λειτουργικά IOS και ANDROID) την οποία ο πολίτης θα μπορεί να κατεβάζει από τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά ‘καταστήματα’ (Apple και Google Play store). Η εφαρμογή θα του δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις περιβαλλοντικές συνθήκες που θα προκύπτουν από τα δεδομένα που θα συλλέγονται από το δίκτυο των εγκατεστημένων αισθητήρων (Υποσύστημα 1) στον αστικό ιστό της πόλης. Υποσύστημα 3: Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης, για τους Υπευθύνους του Φορέα χρήσης, το οποίο θα παρέχει, κατ’ ελάχιστο υψηλή εποπτεία της λειτουργικής κατάστασης του συνόλου των αισθητήρων και θα μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα πραγματικού χρόνου ώστε τουλάχιστον να μπορεί να διαμορφώνεται το κατάλληλο πλέγμα πληροφοριών προς διάθεση στα κανάλια διεπαφής με τους τελικούς χρήστες (πολίτες). Υποσύστημα 4: Λογισμικό διασύνδεσης του συστήματος με τρίτες εφαρμογές και πλατφόρμες. Το συγκεκριμένο υποσύστημα θα παρέχει μέσω web services όλα τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του δικτύου αισθητήρων καθώς και θα μπορεί να αντλεί δεδομένα από τρίτα συστήματα εφόσον διαθέτουν ανοικτά δεδομένα και προσβάσιμα μέσω αντίστοιχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

DOTSOFT: Συνεργασία με τον Δήμο Αγρινίου για την δημιουργία υποδομών Έξυπνης Στάθμευσης

Η ένωση εταιρειών LINK TECHNOLOGIES Α.Ε. – DOTSOFT Α.Ε. ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου «Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Πληροφόρησης Δήμου Αγρινίου». Το σύστημα αφορά στην παρόδια στάθμευση των οχημάτων και στοχεύει στην κατανάλωση του ελάχιστου χρόνου για την εύρεση μιας θέσης από τους χρήστες,  εξασφαλίζοντας στο μέτρο του δυνατού ελεύθερη θέση στάθμευσης αλλά και στην αποτροπή στάθμευσης σε θέσεις που δημιουργούν κυκλοφοριακό πρόβλημα. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένος εξοπλισμός όπως ηλεκτρονικές πινακίδες που θα πληροφορούν τους οδηγούς για το φόρτο κίνησης των οχημάτων στους δρόμους και για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης. Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης θα υλοποιηθεί με 850 υπόγειους αισθητήρες που θα πληροφορούν αν οι θέσεις είναι κατειλημμένες ή όχι. Παράλληλα η Δημοτική Αστυνομία θα αξιοποιεί τα στοιχεία από τους αισθητήρες, ώστε να διεξάγονται οι έλεγχοι όσο το δυνατόν πιο άμεσα και εύκολα. Θα υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο, τόσο για την Υπηρεσία διαχείρισης του όλου συστήματος, αλλά και για τους οδηγούς. Μέσω του συστήματος αυτού θα μπορεί η Υπηρεσία διαχείρισης να ελέγχει το σύστημα και την καλύτερη λειτουργία του καθώς και οι πολίτες να οδηγούνται πιο εύκολα σε κενές θέσεις στάθμευσης και να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, το σύστημα θα είναι ευέλικτο όσον αφορά στους τρόπους χρέωσης και πληρωμής.