ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24 – HOME PAGE

Ο ΣΕΚΕΕ στο πλαίσιο των στόχων για αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα υλοποιεί την Πράξη με τίτλο “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”.

 

Δείτε εδώ την Προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.