Συμμετοχή ΣΕΚΕΕ στο eCommerce Networking Day

Ο ΣΕΚΕΕ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης συνεργιών και του προγραμματισμού κοινών δράσεων με καινοτομικούς και εξωστρεφείς συνδέσμους, συμμετέχει στην εκδήλωση eCommerce Networking Day που διοργανώνει ο GRECA, Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 στις 18:00 στο ξενοδοχείο Divani Caravel (χάρτης), στην αίθουσα ATHENS VIEW (Όροφος: RG – Roof Garden).

Η εκδήλωση είναι η όγδοη κατά σειρά και αφορά στη δικτύωση των στελεχών και των επαγγελματιών του eCommerce.

Ο ΣΕΚΕΕ θα συμμετάσχει ως συνεργαζόμενος φορέας, δημιουργώντας έναν “δικό μας” πίνακα δικτύωσης για όσους ενδιαφέρονται για Molile κλπ.

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής για τα μέλη του ΣΕΚΕΕ.

Όσοι ενδιαφέρονται, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή εδώ σημειώνοντας “μέλη GRECA” στο αντίστοιχο πεδίο.

Για εταιρείες μη-μέλη GRECA ή ΣΕΚΕΕ, το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 25€.