Πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου της τεχνολογίας

Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. Enterprise Greece, πραγματοποιήθηκε προπαρασκευαστική συνάντηση με θέμα το «Σχεδιασμό & Εκπόνηση σχεδίου και επιχειρησιακού πλάνου εξωστρέφειας και επενδύσεων του κλάδου τεχνολογίας», στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από:

τον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος – ΣEKEE 
τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας – ΣΕΠΕ
τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου – GRECA
την Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών – CORALLIA
την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου – ΕNTERPRISE GREECE 

Στόχος της συνάντησης ήταν να τεθούν οι βάσεις για τη χάραξη ενιαίας στρατηγικής εξωστρέφειας του κλάδου τεχνολογίας.

Τα βήματα που αποφασίστηκαν είναι :

  • Η σύσταση ομάδας εργασίας με συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου εξωστρέφειας για τον κλάδο το οποίο θα στοχεύει στην προώθηση των προϊόντων & υπηρεσιών του και στην προσέλκυση επενδύσεων
  • Η χαρτογράφηση και καταγραφή των κατηγοριών των εταιρειών που αφορά ο κλάδος καθώς και των αιτημάτων και θεμάτων που αυτός αντιμετωπίζει
  • Ο σχεδιασμός προγράμματος εκπαίδευσης προώθησης της εξωστρέφειας για τις εταιρείες του κλάδου και τους εμπλεκόμενους φορείς
  • Η καταγραφή του θεσμικού πλαισίου και προτάσεις βελτίωσης αυτού
  • Η αποστολή ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φορείς του κλάδου να συμμετάσχουν στην ομάδα εργασίας.
Έγραψαν γι’αυτό:

infocom.gr