Πιστοποίηση της Regate κατά το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013 για την Ασφάλεια των Πληροφοριών

H Regate A.E. πιστοποιήθηκε για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών που εφαρμόζει κατά  το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013.

Η πιστοποίηση αυτή είναι το αποτέλεσμα της ανεξάρτητης διαδικασίας  ελέγχου και αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον κορυφαίο οργανισμό Πιστοποίησης και  Επιθεωρήσεων TÜV Hellas (TÜV Nord) A.E. και διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλες οι προδιαγραφές, βάσει  του προτύπου. 

Με την πιστοποίηση κατά ISO 27001:2013 η Regate A.E υιοθετεί τις βέλτιστες τις αυστηρές απαιτήσεις του  Διεθνούς Προτύπου Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Η πιστοποίηση αποτελεί έμπρακτη  αναγνώριση της δέσμευσης για συνεχή ανάπτυξη και αξιολόγηση των διαδικασιών της, για εφαρμογή  υψηλής ποιότητας προτύπων στις υπηρεσίες της, καθώς και για την προσήλωσή της στην ασφαλή  διαχείριση των δεδομένων των πελατών και των συνεργατών της.  Για περισσότερες πληροφορίες όπως demo του συστήµατος, τιµολογιακή πολιτική και φωτογραφικό υλικό  µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Γραφείο Τύπου της REGATE στο τηλέφωνο 215-55.17.050 ή στο e-mail:  pr@regate.gr. Για πληροφορίες µέσω internet για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Regate επισκεφθείτε  τη διεύθυνση: http://www.regate.gr.