Ο ΣΕΚΕΕ στο Web Summit 2019

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ελλάδα συμμετείχε σε ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της ψηφιακής επικοινωνίας με έμφαση στη συμμετοχή των νεοφυών επιχειρήσεων, στο Web Summit 2019, που πραγματοποιήθηκε από 4-7 Νοεμβρίου στη Λισσαβώνα, Πορτογαλία.

Η φετινή ελληνική συμμετοχή αποτελέσθηκε από επιχειρηματική αποστολή εκπροσώπων της τεχνολογικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας και εκπροσώπους του οικοσυστήματος της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Ελληνική παρουσία για τρίτη συνεχόμενη φορά στο Websummit Lisbon με τη συνδιοργάνωση The Athens Startup Business IncubatorΠεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής – Regional Development Fund of AtticaΠεριφέρεια ΑττικήςΕμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και την υποστήριξη του ΣΕΚΕΕ.
Από startup σε scaleup!

Η ελληνική συμμετοχή στο Web Summit 2019 αποτέλεσαι μια ακόμα συνεργατική πρωτοβουλία στήριξης της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και εναρμονίστηκε με το σχέδιο εξωστρεφών δράσεων του ΣΕΚΕΕ για οργανωμένη παρουσία στα περισσότερα διεθνή γεγονότα. Στόχος είναι η συνεπής παρουσία του ελληνικού οικοσυστήματος και η περαιτέρω οικοδόμηση δεσμών με τα αντίστοιχα διεθνή για την επωφελή δικτύωση με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επίτευξη βιώσιμων επιχειρηματικών συμφωνιών.