Ο ΣΕΚΕΕ στην ημερίδα του προγράμματος “ΕΥΟΙΝΟΣ”, Κέρκυρα

Ο Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΚΕΕ παρουσίασε την «Ευφυής φορητή τεχνολογία στην υπηρεσία της γεωργίας» και τις δράσεις του συνδέσμου

Ο ΣΕΚΕΕ συμμετείχε στην ημερίδα για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Έξυπνη επιλογή & διαχείριση ποικιλιών οίνου με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής» – ΕΥΟΙΝΟΣ στις 3/10/2019, Κέρκυρα

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιου του Ιονίου και της οργάνωσης “ΓΗ”.

Η πράξη «ΕΥΟΙΝΟΣ» εστιάζει στην πρακτική της «αμπελουργίας ακριβείας» με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη της διαχείρισης των αμπελώνων, όπως οι μετεωρολογικοί και περιβαλλοντικοί αισθητήρες και η τηλεπισκόπηση, που κάνουν δυνατή τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της παραγωγής και, παράλληλα, μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ειδικότερα, η πράξη αφορά στο πρόβλημα της επιλογής της κατάλληλης ποικιλίας ή βιοτύπου αμπελιού, η οποία ταιριάζει στις συγκεκριμένες εδαφοκλιματικές συνθήκες, με σκοπό την αναμπέλωση ήδη υπαρχόντων αμπελώνων με τρόπο τεχνολογικά “έξυπνο” και πρακτικά αποδοτικό.