Ο ΣΕΚΕΕ μέλος της Digital SME Alliance

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2019. Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες ενημερωτική συνεδρίαση των ευρωβουλευτών για τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ψηφιακής τεχνολογίας – Digital SME Alliance, σε μία Ευρώπη της ψηφιακής εποχής. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο ΣΕΚΕΕ, που συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία με τον γενικό διευθυντή του, Γιάνη Κωτσή-Γιανναράκη, ο οποίος παρουσίασε  την εμπειρία της Ελλάδας που βγαίνει από την κρίση με πληγωμένη την επιχειρηματική δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι ανέτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.


Ο ΣΕΚΕΕ ανέδειξε την ανάγκη για ένα πανευρωπαϊκό  πρόγραμμα ταχείας επιμόρφωσης των στελεχών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις νέες δεξιότητες της Ψηφιακής εποχής, καθώς και για σημαντικές επενδύσεις στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και επεσήμανε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η ίδια τις προκλήσεις της βιομηχανικής επανάστασης όταν η επένδυση σε ένα σημαντικό της έργο, το HORIZON 2020, είναι μικρότερη από τον ετήσιο προϋπολογισμό  για έρευνα και ανάπτυξη μιας μόνο μεγάλης διεθνούς εταιρείας.

Γενική Συνέλευση της Digital Alliance στις Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Η εκδήλωση στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έγινε στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της ψηφιακής συμμαχίας στην οποία παρουσιάστηκε η νέα κατεύθυνση της πολιτικής όπου οι αρετές της Ευρώπης: Δημοκρατία, κοινωνική συνοχή και πολιτιστική ανάπτυξη θα συνδυαστούν με την καινοτομία, την επιχειρηματική εξέλιξη και την ανταγωνιστικότητα.
Στον πυρήνα μιας τέτοιας πολιτικής είναι το  Μανιφέστο για το Ψηφιακό Μέλλον της Ευρώπης και τα δέκα σημεία που παρουσίασε η συμμαχία, που αφορούν στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και πολλές άλλες προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. (https://www.digitalsme.eu/manifesto/)

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον ΣΕΚΕΕ, που συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία, με τον Γενικό Διευθυντή του, Γιάννη Κωτσή-Γιανναράκη

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον ΣΕΚΕΕ, που συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία, με τον Γενικό Διευθυντή του, Γιάννη Κωτσή-Γιανναράκη.
Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνεδρίαση των ευρωβουλευτών για τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ψηφιακής τεχνολογίας – Digital SME Alliance, σε μία Ευρώπη της ψηφιακής εποχής.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις και ενημέρωση στα γραφεία της ευρωπαϊκής επιτροπής για τις πολιτικές ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη καινοτομικών νεοφυών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και τη μετάβασή τους στο επόμενο στάδιο του ScaleUp.

Στη Γενική Συνέλευση, ο ΣΕΚΕΕ τόνισε τη σημασία που έχει για την Ελλάδα η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η βοήθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, σε συνεργασία με τους άλλους σχετικούς φορείς. Ανέλαβε δε το ρόλο, στην επόμενη διετία, του συντονισμού της ομάδας εργασίας για το ψηφιακό επιχειρείν και τα θέματα του ανταγωνισμού.

Ενημερωτική συνεδρίαση των ευρωβουλευτών για τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ψηφιακής τεχνολογίας – Digital SME Alliance, σε μία Ευρώπη της ψηφιακής εποχής