Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας

Πρεσβεία Μαδρίτης – Γραφείο ΟΕΥ -Έρευνα Αγοράς για τον τομέα της τεχνολογίας στην Ισπανία 2020