Καθημερινή Κυριακής (31/3/13): Μια smart ιδέα σε… 23 γλώσσες και 40 χώρες

Πως μπορεί να φτιαχτεί στην Ελλάδα μια εταιρεία leader στον κλάδο της παγκοσμίως.
Ο διαφημιζόμενος να κερδίζει τον καταναλωτή με την αξία του.
Η ακμή και η παρακμή των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Μερικά από τα σημεία που ανέπτυξε ο Μάρκος Βερέμης, CEO Upstream και Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΚΕΕ.

 

Σχετικά Αρχεία:

Καθημερινή Κυριακής: Μια smart ιδέα σε… 23 γλώσσες και 40 κράτη